אודות


מורשת דיגיטלית בספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

שימור מורשת תרבות עומד במסגרת יעדי ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה, ומבטא את מעורבות אוניברסיטת חיפה בקהילה ואת תרומתה למאגר הידע והמורשת בכלל. האוספים הדיגיטליים בספרייה תורמים למחקר ולהוראה באוניברסיטה ולציבור בכלל. במהלך השנים תרמה הספריה מניסיונה ומאוספיה לספריות וארכיונים בארץ והיא מעורבת בפרויקטים לאומיים וביזמות אירופאית כגון פרוייקט ECLAP: European Collected Library of Artistic Performance 
הספריה השתלבה גם במיזם גלאם של ווקיפדיה במאמץ לאפשר נגישות והפצה של חומרים לרשות הרבים.