דף הבית


midlinks

In the framework of the project DESIR, the University of Haifa's Younes and Soraya Nazarian Library is in charge of advocating and coordinating the accession of the state of Israel to DARIAH, a pan-European consortium for open digital research infrastructures for the Arts and Humanities. Read more.

  

במסגרת פרוייקט דזיר DESIR של רשת דריה אמונה ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה על קידום תהליך ההצטרפות של מדינת ישראל לדריה (DARIAH), התאגדות לתשתיות דיגיטליות פתוחות למחקר במדעי הרוח. קראו עוד