פורום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה - מפגש ראשון מיפוי במדעי הרוח

לטופס הרשמה 
poster2