ההשפעה של טרנדים על פופולריות ומבנה של רשתות חברתיות

מפגש פורום מדעי הרוח הדיגיטליים

הפורום למדעי הרוח הדיגיטליים, אוניברסיטת בן גוריון תכנית מפגשים סמסטר ב' תשע"ח

הפורום למדעי הרוח הדיגיטליים בן גוריון